ADMINISTRASJON

Lars Roll Erichsen

Daglig leder

T. : +47 70 11 85 00

E.: lars@gulliksen.no

Tove Solnørdal Rønning

Kontormedarbeider

T. : +47 70 11 85 00

T. : +47 70 11 85 20

 

Hilde Hoel Helgesen

Kontormedarbeider

T. : +47 70 11 85 00

T. : +47 70 11 85 01

E. : hilde@gulliksen.no